عدم توافق کشورها با بستن مرزهای اتحادیه اروپا

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _نشست وزرای امورمهاجرت کشورهای اتحادیه اروپا در اینسبروک اتریش بدون رسیدن به تصمیمی مشخص به پایان رسید.

دولت اتریش به عنوان رئیس دوره ای اتحادیه اروپا این نشست را با هدف قطعیت دادن به خواست خود و برخی از کشورهای دیگر برگزار کرده بود. خواست این کشورها، بستن مرزهای اتحادیه اروپا و ایجاد پایگاه و مرکزی در خارج از اتحادیه برای رسیدگی به درخواست‌های پناهجویان بود.

دقایقی پیش وزیر امورمهاجرت سوئد، هلن فریتسوُن که در این نشست چهار ساعته شرکت کرده بود در گفتگویی با برنامه‌ی استودیو یک رادیو سوئد گفت برای سوئد در این نشست مهم بود که از نتیجه‌ی نشست سران اتحادیه در ماه ژوئن برای ایجاد اصلاحاتی در مقررات دوبلین و رسیدن به سیاستی سخاوتمندانه‌تر دفاع کند.

او همچنین گفت کشورهای زیادی مانند سوئد خواستار ایجاد یک سیاست مشترک پناهنده‌پذیری برای تمام اتحادیه هستند.