جلسه وزرای مهاجرت: اتحادیه اروپا باید مرزهای خود را ببندد

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _وزرای امور مهاجرت کشورهای عضو اتحادیه اروپا، در اینسبروک در اتریش برای رسیدن به یک سیاست مشترک پناهنده‌پذیری مذاکره می‌کنند. در این جلسه حتی در مورد بسته شدن مرزهای اتحادیه اروپا بحث شد.

این وزرا، دو هفته‌ی پیش نیز در نشست دیگری شرکت کردند که با توافق محدودی برای ایجاد یک مرکز پذیرش پناهنده در خارج از مرزهای اتحادیه اروپا به پایان رسید.

در نشست امروز نیز درخواست برخی کشورها ازجمله ایتالیا برای بستن مرزهای اتحادیه اروپا به روی پناهجویان شنیده شد. ایتالیا ازجمله با دولت لیبی مذاکراتی را برای اسکان پناهجویانی که از راه این کشور خود را با کشتی به ایتالیا می‌رسانند، انجام داده است.

ایجاد مرکزی برای رسیدگی به وضعیت پناهجویان و پذیرش آنها در کشور لیبی، ازجمله موضوعات بحث امروز وزرای امور مهاجرت اتحادیه اروپا در اتریش است.

وزیر امورمهاجرت سوئد، هلن فریتسوُن که در این نشست شرکت دارد، ساعتی پیش در گفتگو با گزارشگر رادیو سوئد تاکید کرد نمی‌توان تنها  درمورد چگونگی رسیدگی به پناهجویان در خارج مرزهای اتحادیه گفتگو کرد، بلکه باید دانست که پناهجویان در داخل اتحادیه اروپا نیز خواهند بود. وی همچنان نگران بستن مرزهای اتحادیه اروپا به روی پناهجویان است.