دستگیری ۵۸ تبعه خارجی در شهرستان چشمه ازمیر

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _این افراد در عملیات اکیب های گارد ساحلی دستگیر شدند

۵۸ تبعه خارجی در سواحل شهرستان چشمه استان ازمیر که از راههای غیر قانونی در صدد فرار به یونان بودند، دستگیر شدند.

اکیب های فرماندهی گارد ساحلی در پی دریافت اخبار مربوط به وجود یک گروه مهاجر در سواحل کارا عبدالله در شهرستان چشمه وارد عمل شدند.

در قایق پلاستیکی که از سوی اکیب های گارد ساحلی متوقف شدند ۳۴ مهاجر سوری، ۲۰ مهاجر عراقی، ۲ مهاجر فلسطینی و ۲ مهاجر یمنی تحت نظر قرار گرفتند.

مهاجرین دستگیر شده پس از امور بازرسی به تحقیق به اداره مهاجرت استان ازمیر منتقل شدند.