افزایش چشمگیر بودجه تحقیق و توسعه صنایع دفاعی ترکیه

خانه ایرانیان مقیم ترکیه _بودجه پروژه‌های تحقیقاتی و توسعه صنایع دفاعی ترکیه در سال جاری با ۱۱۳ درصد افزایش به ۳.۷ میلیارد لیر رسید.

آنکارا/خبرگزاری آناتولی

بر اساس داده های سازمان آمار ترکیه (TÜİK) بودجه پروژه های تحقیق و توسعه مربوط به صنایع دفاعی کشور در سال جاری با ۱۱۳ درصد افزایش به ۳.۷ میلیارد لیرترک رسید.

بودجه این حوزه در سال ۲۰۱۷ میلادی ۱.۹ میلیارد لیر بود. سال گذشته و امسال، پروژه های تحقیق و توسعه دانشگاهی بیشترین سهم را در مورد این فعالیت ها به خود اختصاص داده است.

پنج میلیارد و سیصد میلیون لیرترک برای فعالیت های تحقیق و توسعه ای دانشگاهی ترکیه در سال ۲۰۱۷ منظور شده است.

همچنین در سال جاری بیشترین افزایش در بودجه اختصاص یافته برای فعالیت های تحقیق و توسعه ای، با ۶۰ درصد مربوط به بخش بهداشت بوده است.