با پاسپورت استرالیا می توانید به ۱۸۳ کشور دنیا بدون ویزا سفر کنید

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _ استرالیا در جایگاه ۶ ، ایران رتبه ۹۴ و افغانستاه در جایگاه ۱۰۲ قویترین پاسپورت های جهان در سال ۲۰۱۸ قرار گرفتند.

 

به گزارش رادیو نشاط ، وقتی نوبت به سفر به دور دنیا می شود ، همه پاسپورت ها قدرت یکسانی ندارند. اما مردم کدام کشور می توانند با پاسپورتی که در دست دارند به بیشترین سفر بدون نیاز به ویزا بروند ؟

در گزارشی که موسسه Henley به تازگی ارائه کرده است ، استرالیا در جایگاه ششم قرار دارد و شهروندان استرالیایی به ۱۳۸ کشور جهان بدون دریافت ویزا می توانند سفر کنند.
ایران در مکان ۹۴ این نمودار قرار دارد و ایرانیان می توانند بدون اخد روادید به ۴۳ کشور سفر نمایند.
همچنین کشور افغانستان در جایگاه ۱۰۲ این نمودار قرار دارد و شهورندان این کشور بدون اخذ ویزا به ۳۰ کشور جهان می توانند سفر کنند.