دستگیری ۵۷ مهاجر قاچاق در ازمیر

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _مهاجرین در صدد فرار به یونان بودند

در سواحل چشمه استان ازمیر ۵۷ مهاجر در حین تلاش برای راه یابی به یونان از راههای غیر قانونی دستگیر شدند.

اکیب های فرماندهی گارد ساحلی ترکیه در پی دریافت اخبار مربوط به وجود یک گروه مهاجر در سواحل اوچبورون در نزدیکی های چشمه وارد عمل شدند.

در یک قایق پلاستیکی که از سوی اکیب های گارد ساحلی متوقف گردید، مهاجرین سوری، عراقی، فلسطینی و یمنی دستگیر شدند.

مهاجرین به شهر ساحلی چشمه انتقال داده شده و پس از کنترل های پزشکی تحویل مقامات اداره کوچ داده شدند.