تحقیقات جدید بیانگر تناقضات فکری حامیان مسیحی دونالد ترامپ

کانون نواندیشی دینی مدارا _ بیش از هشتاد درصد از مسیحیان اونجلیک در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به ترامپ رای دادند، نظرسنجی ها نشان میدهد هنوز هم اونجلیک ها طرفدار ترامپ هستند، اما دو تحقیقی که به تازگی انجام شده است نشان میدهد عقاید مذهبی اونجلیکها با رفتار سیاسیشان در تضاد است.

 

به گزارش موسسه گفتگوی ادیان ؛ در این دو تحقیق که شرکت کنندگان آن زنان اونجلیک، سفید پوست زیر سی و پنج سال و آمریکایی بودند، اظهار داشتند که ترجیحشان زندگی در یک جامعه مسحی است و اکثر آنها معتقد بودند که مسیحیان باید نماد عشق خداوند باشند و به غیر مسیحیان احترام بگذارند و دین خود و اعتقادات خود را به زور به کسی تحمیل نکنند. اما تحقیق دوم که درباره دین در حکومت بود با نتایج تخقیق اول که درباره ارزشهای دینی فارغ از سیاست بود، تقابل آشکار داشت. در تحقیق دوم که جامعه آماری مشابه تحقیق اول داشت، ۶۳ درصد از شرکت کنندگان ترامپ را حامی جامعه مسیحی و کلیسا توصیف کرده بودند. اکثر شرکت کنندگان نیز خواستار انتخاب قضات و رهبران حامی مسیحیت بودند. ۹۲ درصد نیز اجرا و تحقق ارزشهای مسیحی در جامعه را ضروری و اجباری دانستند. این در حالی است که ترامپ به هیچ یک از ارزشهای مسیحی پایبند نبوده است، او چند بار از همسران خود جدا شده است، به همسران خود خیانت کرده است، بارها کفرگویی کرده است، به کلیسا نمیرود، و دیگران را به خاطر دینشان مسخره میکند. هرچند در این تحقیق درباره ایمان ترامپ سوال مستقیمی طرح نشده است، اما اکثر شرکت کنندگان معتقدند گه ترامپ حامی کلیساست. اما اینکه چگونه کسی که پایبند به اخلاق مسیحی نیست، حامی مسیحیت است، سوالی است که ظاهراً در بین اونجلیکهای آ»ریکا، اصلی ترین حامیان مسیحی ترامپ، پاسخی ندارد.