دیدار پوتین و ترامپ و بازنده ای به نام ایران / میثم بازیاری

دیدار امروز ترامپ و پوتین می‌تواند سرآغازی جدید در روابط بین الملل باشد. مذاکرات امروز در هیلسینکی سومین دیدار روسای جمهور آمریکا و روسیه می‌باشد.دیدارهای گذشته که بین روسای جمهور آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی و‌ روسیه کنونی برگزار شد همواره با امتیاز دهی روس ها به آمریکایی ها همراه بوده است. اما در شرایط فعلی اگر نگوییم روسیه دست بالاتر را در این مذاکرات دارد باید بگوییم شرایط مساوی است و پوتین به‌دنبال امتیاز گرفتن از امریکاست.
ترامپ خواهد کوشید روسیه را مجاب نماید که دست از حمایت از ایران بردارد و در مقابل آمریکا الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه را به رسمیت بشناسد.
سوریه هم می‌تواند با موافقت ترامپ و خروج نیروهای آمریکایی و ایرانی و حزب الله کاملا در اختیار روسیه قرار گیرد.
ترامپ خواهد کوشید با امتیاز دادن به پوتین و انجام یک بازی حساب شده سیاسی ایران را در انزوای کامل قرار دهد و مقدمات توافق با ایران و به زانو در آوردن آیت الله ها را محقق سازد.
به نظر می آید دیدار امروز یک بازنده بزرگ بیش‌تر نداشته باشد و این بازنده قطعا ایران است.