حضور دو نشریه جهاد دانشگاهی در میان ۴۱ نشریه ایرانی پایگاه JCR

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه _دو نشریه وابسته به جهاد دانشگاهی در میان ۴۱ نشریه ایرانی در پایگاه JCR (وابسته به پایگاه استنادی کلاریویت آنالیتیکس “ISI” ) دارای شاخص‌های علم سنجی شدند.

به گزارش ایسنا، بر اساس تحلیل اداره تحلیل دادگان مرکز اطلاعات علمی، در آخرین گزارش استخراج شده از پایگاه کلاریویت آنالیتیکس (ISI) از میان نشریات ایرانی حاضر، ۴۱ عنوان دارای ضرایب و شاخص های علم سنجی‌هستند که نشریه Cell Journal وابسته به پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی نیز با شاخص تاثیر ۲.۳۶ در رتبه دوم این گزارش قرار گرفته است.

بر این اساس نام نشریه Iranian journal of chemistry & chemical engineering وابسته به پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی نیز در این فهرست به چشم می خورد.

در میان نشریات ایرانی، مجله Journal of Environmental Health Science and Engineering با شاخص تاثیر ۲.۳۳ بیشترین رشد را نسبت به سال گذشته به خود اختصاص داده است.

میانگین شاخص تاثیر این مجلات در سال ۲۰۱۶ برابر با ۰/۸۵ و در سال ۲۰۱۷ برابر با ۱/۰۵ است که نشان می‌دهد میانگین شاخص تاثیر مجلات ایرانی حدود ۰.۲۰ افزایش داشته است. بر اساس چشم‌انداز نقشه جامع علمی کشور در سال ۱۴۰۴ شمار نشریات بین‌المللی نمایه شده با شاخص تاثیر بالاتر از سه باید برابر با ۱۶۰ باشد، اما تا کنون هیچ نشریه‌ ایرانی در این پایگاه به این عدد نرسیده است.

مجله‌های Veterinary Research Forum از دانشگاه ارومیه و Journal of Applied Fluid Mechanics برای اولین بار در پایگاه JCR نمایه شده اند. همچنین مجلات Journal of Nonlinear Sciences and Applications و lnternational Journal of Civil Engineering امسال در این پایگاه نمایه نشده‌اند.

مقالات مجلات موجود در این فهرست از طریق بانک نشریات علمی تارگاه SID قابل دسترسی است.