مسعود اوزیل از تیم ملی فوتبال آلمان کناره‌گیری کرد

خانه ایرانیان مقیم ترکیه _مسعود اوزیل، بازیکن ترک‌تبار فوتبال آلمان کناره‌گیری خود از تیم ملی این کشور را اعلام کرد.

مسعود اوزیل، بازیکن ترک‌تبار فوتبال آلمان از طریق حساب کاربری خود در شبکه های اجتماعی کناره‌گیری خود از تیم ملی این کشور که از سال ۲۰۰۹ عضوش بوده را اعلام کرد.

وی به همراه تیم ملی فوتبال آلمان در سال ۲۰۱۴ قهرمان جام جهانی و در سال ۲۰۱۰ نیز به مقام سوم جهانی دست یافت.

اوزیل نوشت: «در شرایطی که احساس می کنم در معرض نژادپرستی و بی احترامی قرار گرفته ام نمی توان نماینده آلمان در سطح بین المللی باشم. یونیفرم آلمان را با غرور و هیجان می پوشیدم، اما اکنون آن احساسات گذشته را ندارم.»

وی با اشاره به دشواری اتخاذ چنین تصمیمی خاطرنشان کرد: «اما مدیران عالی رتبه فدراسیون فوتبال آلمان احترام به ترک تباری من را حفظ نکرده و آن را ابزار تبلیغات سیاسی و شرایط را غیرقابل تحمل کرده اند. تبعیض قابل قبول نیست.»