قابل توجه ایرانیان ساکن آمریکا و ایرانیانی که با داشتن اقامت دائم آمریکا در ایران سکونت دارند

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _افرادی که گذرنامه خود را از دفتر حفاظت منافع دریافت نموده و در گذرنامه آنان محل اقامت آن ها ایران درج شده است باید هنگام خروج از مرزهای کشور از اداره گذرنامه نیروی انتظامی اجازه خروج دریافت کنند یا قبلا دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن برای آن ها مهر اجازه خروج را درج کرده باشد. در غیر اینصورت ممکن است در هنگام خروج از کشور با مشکل مواجه شوند.

همچنین افرادی که محل #اقامت آن ها در پاسپورت ایرانی آن ها ایالات متحده آمریکا درج شده باید حداقل یک بار در سال ایران را ترک کنند و در صورت توقف بیش از یکسال در ایران اجازه خروج از کشور با آن #پاسپورت را نداشته و باید با مراجعه به پلیس گذرنامه محل اقامت خود را از آمریکا به ایران تغییر دهند.