حدود چهار میلیون روس و آلمانی طی ۶ ماه به ترکیه سفر کردند

خانه ایرانیان مقیم ترکیه _طی شش ماه نخست سال‌جاری بیش از ۲ میلیون و ۳۷۴ هزار روس،۱ میلیون و ۵۴۷ هزار آلمانی و ۱ میلیون و ۱۵۹ هزار ایرانی به ترکیه سفر کردند.

آنکارا/خبرگزاری آناتولی

طی شش ماهه نخست سالجاری اتباع روسیه با ۲ میلیون و ۳۷۴ هزار و ۶۹۵ نفر، آلمان با یک میلیون و ۵۴۷ هزار و ۲۵۹ تن و ایران با یک میلیون و ۱۵۹ هزار و ۴۰۲ نفر به ترتیب در صدر اتباع خارجی قرار داشته اند که به ترکیه سفر کرده اند.

بر اساس آمار سازمان امور مهاجرت وزارت کشور ترکیه، طی سال ۲۰۱۷ نیز اتباع روسیه با ۴ میلیون و ۷۰۲ هزار و ۴۸۲ ورود، شهروندان آلمان با ۳ میلیون و ۵۱۹ هزار و ۲۰۶ ورود و ایران با ۲ میلیون و ۴۹۷ هزار و ۸۱۲ ورود به ترتیب رتبه های اول تا سوم بیشترین ورودی به ترکیه را در اختیار داشته اند.

همچنین در شش ماهه نخست سال ۲۰۱۸ میلادی ۱۵ میلیون و ۹۶۴ هزار و ۴۴۲ تبعه خارجی از طریق مرزهای هوایی، زمینی و دریایی وارد ترکیه شده و طی این مدت ۱۴ میلیون و ۹۶۵ هزار و ۶۰۳ تبعه خارجی از مرزهای کشور خارج شده اند.

میزان ورود اتباع خارجی به ترکیه برای کل سال ۲۰۱۷ میلادی ۳۲ میلیون و ۵۸ هزار و ۲۱۶ نفر بوده است.