عبور نزدیک به ششصد مهاجر از سیم‌های بلند خاردار برای رسیدن به اسپانیا

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _عبور نزدیک به ششصد مهاجر از سیم‌های بلند خاردار برای رسیدن به اسپانیاصدها مهاجر آفریقایی با عبور از سیم‌های خاردار شش متریِ شهر سئوتا وابسته به اسپانیا، و حمله به ماموران مرزی این شهر موفقشدند خود را به خاک اتحادیه اروپا برسانند.

رسانه‌های اسپانیا در این باره نوشتند که این اقدام یکی از بی‌سابقه‌ترین هجوم‌هایپناهجویان در سال‌های اخیر به این شهر بوده است.سخنگوی پلیس شهر سئوتا اعلام کرد که مهاجران غیرقانونی همگی مردانی جواناز کشورهای غرب آفریقا بوده‌اند و اقدام آنها «خشونت‌آمیزترین و بی‌سابقه‌ترین حمله مهاجران» به این شهر بوده است

.گفته می‌شود که در این هجوم ۴۰۰ تا ۶۰۰ مهاجر آفریقایی «به ناگهان و با خشونتی بسیار» از سیم‌های خاردار بالا رفته و با پشت سرگذاشتن آن وحمله به ماموران مرزی خود را به اتحادیه اروپا رسانده‌اند.