دستگیری ۱۰۶ مهاجر در استان وان ترکیه

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _پلیس ترکیه ۱۰۶ مهاجر را که به شکل غیر قانونی وارد کشور شده بودند در استان وان دستگیر کردند.

وان/خبرگزاری آناتولی

پلیس ترکیه در استان وان ۱۰۶ مهاجر را که از طریق راه‌های غیرقانونی وارد کشور شده بودند دستگیر و ۲ نفر از سازمان دهندگان این ورود غیرقانونی را بازداشت کردند.

مهاجران دستگیر شده پس از انجام روند اداری به سازمان امور مهاجران استان وان منتقل شدند.

گفتنی است فعالیت‌های نیروهای امنیتی ترکیه برای ممانعت از ورود غیرقانونی مهاجران ادامه دارد.