بزرگترین تکلیف دستگاه های مسئول رسیدگی به امور بیت المال است/ اغلب مفاسد امروز در اثر لقمه حرام بانک هاست/ شفافیت لازم و نظارت بر امور واجب است؛ مسعودی خمینی در گفت وگو با شفقنا

کانون نواندیشی دینی مدارا_شفقنا- عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: اگر دولت می خواهد مسایل را به طور شفاف بیان کند باید بگوید در برابر کسانی که زمین خوار، مال مردم خور و شیاد هستند، چه اقدامی انجام داده البته مشکلات ما یک طرفه نیست که خیال کنیم دولت ما اگر همه مسایل را شفاف گفت، دیگر درست می شود. شفافیت لازم است، اما مهم تر از آن نظارت بر امور و جلوگیری از کسانی است که یک مرتبه سه یا دو هزار میلیارد به یک نفر می دهند. از کجا؟! چرا نظارت نمی کنید؟! چرا نباید ما بدانیم که فلان بانک چه کاری انجام می دهد؟!

آیت الله علی اکبر مسعودی خمینی در گفت وگو با شفقنا در مورد ضرورت صیانت و حفاظت از بیت المال اظهار کرد: مطالب در امور اداره مملکت بسیار و اداره مملکت اداره ای است که یک بحث و دو بحث یا یک موضوع و دو موضوع ندارد بلکه موضوعات فراوانی دارد، یکی از موضوعاتی که بایستی مدیر یک دستگاهی مانند دستگاه ریاست جمهوری یا وزرای محترم یا هر کسی که مسئول اداره این دستگاه هاست به آن توجه داشته باشد این است که این دستگاه ها تکالیفی دارند و یکی از تکالیف بسیار بزرگ رسیدگی به امور بیت المال می باشد یعنی همه مسایلی که ریاست جمهوری با آن کار می کند، امور بیت المال است؛ پول هایی که از مالیات یا نفت می گیرند یا درآمدهایی که دولت دارد، بیت المال هستند.

او ادامه داد: استفاده از بیت المال برای اداره مملکت به دو قسم است، گاهی مساله امنیتی است و انسان نمی تواند این نوع از مسایل را برای مردم بیان کند چرا که دشمن متوجه می شود و راهکار برای مقابله پیش می گیرد؛ اما در مسایل اقتصادی دولت باید شفاف به مردم میزان درآمد و مخارج را بگوید و با مردم در میان بگذارد که این مقدار پول زیاد و کم داریم و کمی آن را باید از کجا تأمین کنیم و زیادی را کجا خرج کنیم. اگر واقعاً با این بودجه نمی شود کشور را پیش بُرد به مردم بگوییم که ما صد تومان داریم و خرج ما صد و بیست تومان هست لذا بیست تومان کسری داریم یا اگر صد تومان هست، خرج ما ۹۰ تومان است و ۱۰ تومان اضافه داریم، به مردم بگوییم.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: اگر دولت می خواهد مسایل را به طور شفاف بیان کند باید بگوید در برابر کسانی که زمین خوار و مال مردم خور و شیاد هستند، چه اقدامی انجام داده است البته مشکلات ما یک طرفه نیست که خیال کنیم دولت ما اگر همه مسایل را شفاف گفت، دیگر درست می شود. شفافیت لازم است، اما مهم تر از آن نظارت بر امور و جلوگیری از کسانی است که یک مرتبه سه یا دو هزار میلیارد به یک نفر می دهند. از کجا؟! چرا نظارت نمی کنید؟! چرا نباید ما بدانیم که فلان بانک چه کاری انجام می دهد؟!

مسعودی خمینی تأکید کرد: من شخصاً نظرم این است که آنچه بر سر ما و اقتصاد ما آمده از بانک هاست، بانک ها ربا می گیرند و ربا می دهند و می خورند و مال حرام را در جامعه ما پخش می کنند. بانک در جهان برای حفظ منافع ملت تأسیس شده یعنی اگر کسی پولی دارد و می خواهد بانک از این پول نگهداری کند، به افرادی که کارمند بانک هستند، پول می دهد تا پول هاشان را حفظ کنند، اما در کدام شرع و قانون آمده پولی در بانک گذاشته و سود آن گرفته شود! من فکر می کنم که یکی از کارهای بسیار بزرگ دولت این است که درهای کلیه بانک ها را ببندد به جزء چند بانکی که می توانند کار کنند و آنها هم ربا را کنار بگذارند و به مردم شفاف بگویند که ما این مقدار سرمایه داریم و این مقدار صرف کارگرها و کارهایی که در بانک هست، می کنیم. اما متأسفانه بانک های ما از اول تا آخر ربا می دهند و ربا می خورند و مردم را با ربا آشنا کردند و این از بزرگترین مشکلاتی است که در دنیا داریم و امیدواریم خداوند به ما رحم کند چرا که با این عملکرد و رویه ایی که در پیش گرفتیم، در حال جنگ با خدا هستیم.

مسعودی خمینی در مورد لزوم و چگونگی برخورد با سوء استفاده کنندگان بیت المال گفت: سرکار ما با بانک ها و سردمداران ربا خور است و این مساله برای اسلام، قرآن و برای ما مسلمانان به خصوص ما ایرانی ها بسیار امری ناهمانگ است و باید از بین برود. باید نظارت باشد، یک میلیارد پول به یک نفر می دهند و مشخص نیست پول را در کجا خرج می کند و صورت حساب چیست و ما هم دنبال آن نیستم؛ این نکته را در صحبتی که در مورد نظارت در حضور جناب رییس جمهور داشتم، بیان کردم و گفتم که اگر دولت یک تومان تا یک میلیارد دلار به کسی می دهد روی آن نظارت داشته باشد و رها نکند، اگر نظارت بود امکان دارد که به راه راست بروند و اگر نبود، کسانی که برایشان هیچ مشکلی ندارد مال مردم و دولت را بخورند هر کار که می خواهند، انجام می دهند. امیدوارم که خداوند هم به دولت قدرت دهد و هم فهم و درک بیشتری به کسانی که در این رابطه کار می کنند دهد و هم بتوانند قدرت داشته باشند نظارت کنند و امیدوارم که خداوند پشتیبان آنها باشد.