شایعات اعمال فشار بر اقلیت‌های مذهبی ترکیه تکذیب شد

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _رهبران اقلیت های مذهبی ترکیه در بیانیه ای مشترک شایعات مبنی بر اعمال فشار به آنها را به شدت رد کردند.

استانبول/ حنیفه سوینچ/ خبرگزاری آناتولی

تئوفیلوس سوم، اسقف کلیسای ارتدوکس، آرام آتشیان اسقف اعظم ارامنه و اسحاق خالوا خاخام اعظم یهودیان ترکیه در پی ادعاهای مبنی بر اعمال فشار بر اقلیت مذهبی در کشور ضمن ضدور بیانیه مشترکیاعلام کردند: ”به عنوان رهبران و نمایندگان اقلیت های مختلف مذهبی که از هزاران سال پیش در کشور زندگی می کنیم، با هر باور و اعتقادی آزادانه زندگی و عبادت می کنیم. شایعات اخیر مبنی بر اعمال فشار و ایجاد محدودیت در این خصوص را کاملا تکذیب کرده و آن را گستاخانه می دانیم.

بسیاری از مشکلاتی که در گذشته مطرح بود امروز کاملا برطرف شده است و در خصوص مسائلی که خواستار رسیدگی به آن هستیم نیز با دولت کشورمان و سازمان های ذیربط در محیطی مسالمت آمیز رایزنی و مشورت می کنیم.

این بیانیه به منظور آگاهی افکار عمومی و تکذیب شایعات منتشر شده است”.