تصویب طرح اصلاح قوانین مهاجرتی در فرانسه

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _لایحه اصلاح قوانین مهاجرتی در فرانسه با ۱۰۰ رای موافق در مجلس ملی این کشور به تصویب رسید.

پاریس/ یوسف اوزجان/ خبرگزاری آناتولی

لایحه اصلاح قوانین مهاجرتی فرانسه که به دستور جرارد کلمب وزیر کشور و رئیس‌جمهور امانوئل ماکرون تهیه شده بود با ۱۰۰ رای نمایندگان پارلمان به تصویب رسید.

حزب «جمهوری به‌پیش» و «اتحادیه دموکرات‌ها و مستقل‌های فرانسه» از طرح مذکور حمایت کردند، اما احزاب راستگرایان و چپ‌ها به مخالفت با آن برخاستند.

براساس این قانون، مهلت پایان درخواست پناهجویی از ۱۱ به ۶ ماه کاهش می‌یابد. روند بررسی پرونده افرادی که با درخواست رد شده نیز از ۴۵ به ۹۰ روز افزایش یافت. مدت زمان بازداشت مهاجران غیرقانونی نیز از ۱۶ به ۲۴ ساعت کاهش یافت.