دادگاه عالی امور مهاجرت پذیرفته است پرونده مربوط به قانون جمناسیت را بررسی کند

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _قانون جدید اقامت بر اساس تحصیل در مکتب لیسه/دبیرستان دچار خلاها و تناقضات حقوقی است که پیش از تصویب شورای بررسی قانون در مورد این نارسایی‌ها هشدار داده بود. قرار است امروز در پارلمان کمیسیون امور بیمه‌های اجتماعی در نشستی با هیلین فریتزون وزیر امور مهاجرت در مورد چگونگی اجرای این قانون بحث کند.

احمد رضایی پناهجوی تنهاست که تمامی شرایط موجود در قانون جدید جیمناسیت را داراست ولی به دلیل اینکه اداره مهاجرت بررسی پرونده‌ها را بر مبنای رای دو دادگاه امور مهاجرت متوقف کرده است، نگران است امیدش به یاس مبدل شود. او می‌گوید با وجود تصویب این قانون تعجب می کند چرا دادگاه‌ها و اداره مهاجرت در اجرای کامل آن تردید دارند؟

به منظور بررسی چالشهای موجود در این قانون بخش فارسی|دری رادیوی سویدن با ژیان شفیعی، وکیل امور مهاجرت گفتگویی انجام داده است. در این مصاحبه ابعاد حقوقی و راه‌حل‌های اجرایی شدن این قانون مورد بحث قرار گرفته است. ژیان شفیعی باور دارد که برای حل این معضل باید منتظر رای دادگاه عالی امور مهاجرت بود. از دیدگاه او احتمال این وجود دارد که دادگاه امور مهاجرت شرط اثبات هویت را برای افرادی که بر اساس این قانون درخواست داده اند، نادیده بگیرد.

دادگاه عالی امور مهاجرت پذیرفته است تا پرونده‌های مربوط به اثبات هویت را که شامل قانون جمیناسیت می‌شود مورد بررسی قرار دهد. در اعلامیه مطبوعاتی دادگاه عالی آمده است که این دو پرونده‌ سریع‌تر بررسی خواهد شد و کار روی آنها از همین اکنون آغاز شده است.

اکنون رای دادگاه عالی شرط اثبات هویت را برای متقاضیانی که برمبنای این قانون درخواست داده‌اند مورد بررسی قرار می دهد. در ضمن نتایج نشست کمیسیون امور بیمه‎های اجتماعی پارلمان را نیز در جریان روز تحت پوشش قرار خواهیم داد