دستگیری ۶۰ مهاجر غیرقانونی در ختای ترکیه

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _یگان های مرزی ترکیه در شهرستان یایلاداغی استان ختای ۶۰ مهاجر غیرقانونی سوری را دستگیر کردند.

یگان های وابسته به فرماندهی گردان سوم مرزی ترکیه در استان ختای هنگام گشت زنی در شهرستان یایلاداغی ۳۰ تبعه سوری که درصدد عبور غیرقانونی به ترکیه بودند را شناسایی و دستگیر کردند.

این مهاجران غیرقانونی برای تحقیقات به نیروهای ژاندارمری تسلیم داده شدند.

نیروهای مرزی همچنین طی عملیاتی دیگر ۳۰ تبعه سوری را به دلیل ورود غیرقانونی به ترکیه دستگیر کردند.

گفته می شود این ۶۰ مهاجر نامنظم پس از طی مراحل قانونی از ترکیه اخراج شدند.

خبرگزاری آناتولی