یک زن آمریکایی ایرانی تبار در میان شاکیان از دکتر جورج تیندال

آهاد_دکتر جورج تیندال ۷۱ ساله متخصص و پزشک زنان و زایمان در بیمارستان کیک یو اس سی و هم چنین به مدت ۳۰ سال در بخش سلامتی دانشجویان این دانشگاه خدمت می کرد. کار او در سال ۲۰۱۶ در دانشگاه به دلیل گزارش های سوء رفتاری جنسی او تعلیق شد و در تابستان سال ۲۰۱۷ به او اجازه داده شد که بی سر و صدا و بدون غوغا از کار خود کناره گیری کند و استعفا دهد.

در طی شکایتی که این هفته توسط ۹۰ زن و یک فرد تغییر جنسیت داده ( transgender) در دادگاه مطرح شد او متهم است که اندام زنانه بیماران را لمس می کرده و به آنها سخنان سکسی و غیر متعارف می زده است.
دکتر جورج تیندال تا کنون هرگونه کار اشتباهی را در این زمینه انکار کرده است.
در میان ۹۰ زنی که این شکایت را مطرح کرده اند یک زن آمریکای ایرانی تبار نیز وجود دارد که در سال ۲۰۱۵ بیمار دکتر تیندال بوده است و در برگه های شکایت چنین اظهار کرده است:  او سخنان بسیار ناخوشایند در مورد میراث ایرانی من گفته است و از جمله به من گفت ” زنان ایرانی در کودکی عروس می شوند.”