بیش از ۶۰۰ کیلوگرم کوکائین در کنار ساحل استرالیا کشف شد

انستیتوتحقیقات ایرانیان ترکیه _نیروی دریایی و پلیس فدرال استرالیا دو مرد را که مظنون به قاچاق بیش از ۶۰۰ کیلوگرم کوکائین به کشور هستند دستگیر کرده اند.

 

به گزارش رادیو نشاط ، نیروی دریایی و پلیس فدرال استرالیا دو مرد را که مظنون به قاچاق بیش از ۶۰۰ کیلوگرم کوکائین به این کشور بودند را دستگیر کردند.

پلیس استرالیا اعلام کرده است که تحقیقات درباره قاچاقچیان ادامه دارد و در آینده افراد بیشتری دستگیر می‌شوند.