متخصصان استرالیا…باکتری‌ها به محلول‌های ضدعفونی کننده در بیمارستان ها ، مقاوم شده اند

انستیتوتحقیقات ایرانیان ترکیه _محققان استرالیا می گویند…محلول‌های ضدعفونی کننده دست، تاثیر خود را روی باکتری‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک از دست داده‌اند.

 

به گزارش رادیو نشاط ، بررسی ها نشان می دهد حتی قوی‌ترین محلول های ضدعفونی کننده بیمارستانی تاثیر خود را برای مقابله با باکتری‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک از دست داده‌اند و این باکتری‌ها خود را به گونه ای سازگار می‌کنند که در برابر این محلول ها مقاومت داشته باشند.

بررسی های جدید محققان استرالیا، حاکی از آن است که باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک به طور خاص به محلول های ضدعفونی کننده دست دارای الکل مقاوم شده‌اند. همچنین گروه خاصی از باکتری ها موسوم به VRE جهش یافته و مانع از آن می‌شوند که مواد الکلی خاصیت از بین برندگی داشته باشد.

متخصصان استرالیا اظهار داشتند: محلول های ضدعفونی کننده دارای الکل یکی از موثرترین روش های کنترل آلودگی در جهان بوده است اما نمی توان تنها بر این نوع از ضد عفونی کننده ها متکی بود و برای مقابله با برخی انواع باکتری ها همچون VRE باید راهکارهای بیشتری در نظر گرفت.

در این بررسی ۱۳۹ نمونه از باکتری انتروکوک فاسیوم (E.Faecium) از بیماران قبل و بعد از انتخاب گسترده محلول های ضدعفونی کننده حاوی الکل در بیمارستان های استرالیا در فاصله سال های ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۵ مورد آزمایش قرار گرفت.

پس از آنکه این نمونه ها در معرض محلول های الکلی ضد عفونی کننده قرار گرفت مشخص شد که باکتری‌های جمع‌آوری شده پس از سال ۲۰۱۰ میلادی ۱۰ برابر بیشتر در مقابل این ترکیب مقاوم بوده‌اند.