شهر باستانی بچین ترکیه در مسیر ثبت دائم یونسکو

خانه ایرانیان مقیم ترکیه _شهر باستانی بچین در استان موغله ترکیه ضمن جلب توجه بازدیدکنندگان، با بازسازی های صورت گرفته در مسیر ثبت در فهرست دائم یونسکو قرار دارد.

موغله/دورموش گنچ/خبرگزاری آناتولی

شهر باستانی بچین در نزدیکی شهرستان میلاس استان موغله ترکیه در سال ۲۰۱۲ در فهرست موقت میراث فرهنگی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) قرار گرفت.

فعالیت های حفاری باستان شناسی، مرمت و بازسازی آثار تاریخی در این شهر که در دوران آل منتشه پایتخت بوده است، ادامه دارد تا این منطقه تاریخی در فهرست دائم میراث فرهنگی یونسکو ثبت شود.

پروفسور قدیر پکتاش، رئیس حفاری‌های باستان شناسی بچین در گفت‌وگو با خبرنگار آناتولی اظهار داشت: تاریخچه این شهر باستانی به دو هزار سال پیش از میلاد باز می گردد. شهر بچین در دوران آل منتشه، پایتخت بوده است. در حفاری هایی که از سال ۱۹۷۴ انجام گرفته است مقدار زیادی سکه، سرامیک متعلق به آن دوران کشف شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: “در حفاری هایی که توسط تیم پرفسور رحمی حسین اونال در سال ۲۰۰۰ انجام گرفت هزاران سکه متعلق به دوران عثمانی کشف شد.

کشف دفینه ها در این منطقه سرنخ های بسیار مهمی در زمینه هنر آناتولی در اختیار ما قرار می دهد.

این شهر از مناطق بسیار مهم دوران ترک- اسلام محسوب می شود. بچین در سده ۱۴ و ۱۵ تاسیس شد، پیشرفت کرده و بافت خود را حفظ کرد. حفاری در این منطقه سرنخ های بسیار مهم تاریخی را در اختیار ما می گذارد.

از ویژگی های مهم این منطقه می توان به جغرافیای طبیعی و جانوری آن اشاره کرد. این شهر نه تنها به دلیل بافت تاریخی بلکه با پوشش گیاهی و گونه های جانوری نیز نامزد ثبت در فهرست دائمی یونسکو است.”