۴۳ مهاجر غیرقانونی در استان وان ترکیه دستگیر شدند

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _نیروهای فرماندهی ژاندارمری ترکیه در منطقه باش‌قلعه اشمه‌پینار در استان وان هنگام گشت‌زنی ۴۳ تبعه خارجی که از راه های غیرقانونی وارد کشور شده بودند را دستگیر کردند

نیروهای فرماندهی ژاندارمری ترکیه در منطقه باش‌قلعه اشمه‌پینار در استان وان هنگام گشت‌زنی ۴۳ تبعه خارجی که از راه های غیرقانونی وارد کشور شده بودند را دستگیر کردند.

در بین این افراد که اتباع کشورهای افغانستان و پاکستان بودند، مواد غذایی توزیع شد و پس از معاینه پزشکی در بیمارستان دولتی باش‌قلعه به اداره مهاجرت استان وان منتقل شدند.