بازداشت مهاجرین غیرقانونی در چاناک قلعه

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _۴۵ تبعه خارجی که سعی داشتند از راه های غیرقانونی به جزیره میدیللی یونان بروند دستگیر شدند

نیروهای ژاندارمری ترکیه در شهرستان آیواجیک استان چاناک قلعه، ۴۵ تبعه خارجی که سعی داشتند از راه های غیرقانونی به جزیره میدیللی (لسبوس) یونان بروند را دستگیر کردند.

راننده مینی بوس حامل مهاجران غیرقانونی نیز دستیگر شده است. تمامی ۴۵ مهاجر غیرقانونی دستگیر شده تبعه افغانستان بوده اند.

افراد دستگیر شده به مرکز استرداد اتباع خارجی آیواجیک انتقال یافته اند.