مبلغی: روابط بین پیروان ادیان باید بر اخلاق و عدل استوار باشد

کانون نواندیشی دینی مدارا_شفقنا-عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: روابط میان پیروان ادیان باید بر اخلاق و عدل استوار باشد و حتی اگر دشمنی کردند این دشمنی نباید باعث شود دست ازعدالت برداریم  چراکه عدالت یک اصل در روابط بین انسان هاست.

به گزارش خبرنگار شفقنا در قم، حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی پیش از ظهر سه شنبه در نشست علمی نقش ادیان و مذاهب در تأمین صلح و امنیت پایدار که در دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد، اظهار داشت: در قبال پیروان ادیان و مذاهب دیگر موضع طرد کننده نباید داشته باشیم بلکه در صحنه اجتماعی باید با ادیان و مذاهب همگرایی داشته و فیمابین خود روابط همزیستانه برقرار کنیم.

او گفت: در عین حال که در ادیان و مذاهب مناسک و قالب ها اعتبار دارند می توان معانی مهم نهفته در ورای مناسک و قالب ها  در ادیان و مذاهب را  شناسایی و انتزاع  کرد و این معانی را به عنوان نقطه های تأثیر گذار در زندگی مورد بهره برداری جهت تنظیم روابط و مناسبات قرار داد.

عضو مجلس خبرگان رهبری ابراز کرد: یکی از عوامل فقدان روابط شایسته بین اتباع ادیان و مذاهب این است که معانی مشترک  بین آنها جهت تنظیم روابط  بین پیروانشان شناسایی نشده است.

مبلغی گفت: باید دید که چه معانی در دین وجود دارد که بسیار مهم و قابلیت استخراج  و مبنا شدن برای حرکت در روابط بین ادیانی و انسانی دارند.

او، خداگرایی، اخلاق گرایی، تقوا گرایی، عبادت گرایی  و فطرت گرایی را مفاهیم مشترک بین ادیان و مذاهب (به رغم اختلاف ها و تفاوت ها بین آن ها در این معانی) معرفی کرد و توضیح داد: اگر فی المثل با تکیه بر روش و نظریه معنا گرایی به اسلام مراجعه کنیم می توانیم پنج معنای مهم یادشده را به عنوان معانی اساسی، مهم، فعال و جاری در بدنه دین، نگاه دین و معارف دین اسلام به وضوح بیابیم.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خداگرایی روح اصلی دین است ادامه داد: برای خدا شاید حسابی که باز می کنیم در نگاهی است که به صفات او داریم در حالی که نسبت خدا و دین فراتر از این است و اندیشه خدا در دین کانونی ترین نقطه ای است که باید دائما به آن نزدیک شد و بر اساس آن دین را از حیث معرفتی، عبادتی، بینشی، اجتماعی و تربیتی بیشتر شناخت.

او توضیح داد: خدا اصالت بخش به دین است و دین باید با همه کیان خود در خدمت خدا باشد؛ اندیشه خدا، اصالت بخش، روح معنا بخش و مصادره کننده همه اجزا دین است.

مبلغی افزود: اگر ما خدا گرایی را به عنوان نقطه مشترک همه ادیان و مذاهب جهت تنظیم روابط فیمابین آنها مبنا قرار بدهیم در حوزه مناسبات بین ادیان و بین مذاهبی به نتایج بسیار مهمی دست پیدا می‌کنیم که یکی از این نتایج اندیشه ضرورت برقراری صلح و امنیت پایدار، بین انسانها و اتباع ادیان است.

او با بیان اینکه شناخت خداوند به مثابه روح و محور دین می باشد، گفت: می توان از طبیعت انسان و ادیان “تفسیر خدا شناخت” به عمل آورد و آن را جهت تنظیم روابط مبنا قرار داد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه روابط بین ادیان باید بر اخلاق و عدل استوار باشد، افزود: حتی اگر دشمنی کردند این دشمنی نباید باعث شود دست ازعدالت برداریم  چراکه عدالت یک اصل در روابط بین انسان هاست و نباید از نقطه مرکزی عدل دوری بجوییم.

مبلغی با بیان اینکه مبنا قرار دادن “تفسیر خدا شناخت” در فقه مناسبات  ضروریست، گفت: برای امور کلانی همچون روابط بین اتباع ادیان و مذاهب باید در فقه فصل هایی را ایجاد کنیم.

او اظهار کرد:  صلح آنقدر مهم است که یک اصالت فراتر از اصل است  یعنی روحی است که در بسیاری از تعالیم دینی دمیده شده و خود خاستگاه شکل گیری اصول و قواعد شده است.

استاد حوزه و دانشگاه گفت:  باید نگاهی پویاتر و جدی تر به دین برای فهم و استقرار صلح، انسان، اخلاق، جامعه، مناسبات بین ادیان و بشریت داشته باشیم.