میزان تولدهای بدون ازدواج در اتحادیه اروپا به ۴۳ درصد رسید

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _در کشورهای اتحادیه اروپا ۴۳ درصد کودکان خارج از دایره ازدواج رسمی به دنیا می‌آیند.

بروکسل/خبرگزاری آناتولی

بر اساس آخرین داده های «دفتر آمار» اتحادیه اروپا، ۴۳ درصد موالید در کشورهای عضو این اتحادیه خارج از دایره ازدواج رسمی صورت می‌گیرد.

این میزان نسبت به سال ۲۰۰۰ در حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است.

کشورهای فرانسه با ۶۰ درصد، بلغارستان ۵۹ درصد، اسلوونی ۵۹ درصد و استونی با ۵۶ درصد بیشترین میزان تولد کودکان از والدین مجرد در اتحادیه اروپا را به خود اختصاص داده اند.

همچنین در کشورهای یونان، کرواسی و بخش روم نشین قبرس ۸۰ درصد نوزادان حاصل ازدواج های رسمی هستند و این کشورها کمترین میزان زاد و ولد از والدین مجرد در اتحادیه اروپا را دارا هستند.