گارد ساحلی ترکیه ۲۶ پناهجو را دریای اژه نجات داد

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _نیروهای گارد ساحلی ترکیه در استان موغله ۲۶ پناهجو را که قصد داشتند با یک قایق فایبری به یونان بروند در دریای اژه نجات دادند.

موغله/ خبرگزاری آناتولی

نیروهای گارد ساحلی ترکیه در استان موغله امروز ۲۶ پناهجو را که قصد داشتند با یک قایق فایبری به جزایر یونان بروند در آبهای دریای اژه نجات دادند.

آنها تبعه سوریه و فلسطین بودند و پس از طی مراحل قانونی به اداره امور مهاجرت استان موغله منتقل شدند. عملیات‌ نیروهای ترکیه برای مقابله با مهاجرت‌های غیرقانونی ادامه دارد.