رای دیوان عالی کاستاریکا به نفع ازدواج همجنس گرایان

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _دیوان عالی کاستاریکا با صدور حکمی منع ازدواج همجنس گرایان را تبعیض آمیز و ناقض قانون اساسی این کشور دانسته است.

دیوان عالی کاستاریکا همچنین به مجلس این کشور ۱۸ ماه برای تغییر قانون ممانعت کننده از ازدواج افراد همجنس فرصت داده است.

به گفته فرناندو کاستیئو، قاضی دیوان عالی کاستاریکا، در صورت عدم اصلاح قانون در مجلس، منع قانونی ازدواج همجنس گرایان به طور خودکار پس از مهلت ۱۸ ماهه لغو خواهد شد.

چهارده نفر از نمایندگان مجلس ۵۷ نفری کاستاریکا از مسیحیان اوانجلیست هستند که با ازدواج افراد همجنس مخالفند.

کارلوس آلوارادو، رییس جمهوری کاستاریکا که در ماه آوریل به این سمت انتخاب شد، از حکم دیوان عالی استقبال کرده است.

فابریسو آلوارادو، رقیب کارلوس آلوارادو یک کشیش اوانجلیست بود که در جریان کارزارهای انتخاباتی از مخالفت خود با ازدواج افراد همجنس تاکید کرده بود.