دستگیری ۸۶ مهاجر غیرقانونی در استان موش

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _نیروهای امنیتی ۲۶ مهاجر افغان که از طرق غیرقانونی وارد ترکیه شده بودند، را دستگیر شدند

۸۶ مهاجر که از طرق غیرقانونی وارد ترکیه شده اند، دستگیر شدند.

بر اساس اطلاعیه صادره از سوی استانداری موش، نیروهای امنیتی مینی بوسی را در این شهر متوقف کرده و داخل آن را مورد بازرسی قرار دادند.

در جریان این بازرسی ۲۶ مهاجر افغان که از طرق غیرقانونی وارد ترکیه شده بودند، را دستگیر شدند.

در مورد راننده این مینی بوس به اتهام قاچاق مهاجر پرونده تشکیل شد.

در جریان عملیات نیروهای امنیتی در کل این استان، ۴۸ مهاجر افغانی و ۱۲ مهاجر پاکستانی دستگیر شدند.

این مهاجرین در پی انجام امور بازجویی به اداره کل مهاجرت استان موش منتقل خواهند شد.