سرگردانی کشتی‌های مهاجران در مدیترانه؛ هشدار برای اقدام فوری اروپا

 خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _ کشتی نجات آکواریوس که هفتۀ گذشته در دو عملیات جداگانه موفق به نجات بیش از ۱۴۰ مهاجر شد، از آبهای لیبی رهسپار شمال دریای مدیترانه است؛ با این وجود هنوز مشخص نیست که این کشتی در بندر کدام کشور اروپایی می‌تواند پهلو بگیرد.

 

سازمان خیریه فرانسوی‌-آلمانی «SOS Mediterranee» که مدیریت این کشتی را برعهده دارد، همچنین سازمان غیردولتی

پزشکان بدون مرز (MSF) روز یکشنبه از دولت‌های اروپایی خواستند تا هرچه سریعتر بندر امنی را برای پهلوگیری این کشتی

معرفی کنند.

به گفتۀ این سازمان‌های خیریه مخالفت ایتالیا و مالت با پذیرش کشتی‌های مهاجران، کمک به مهاجرانِ سرگردان در دریا را سخت

کرده است و در مقایسه با گذشته، شمار کمتری از کشتی‌ها و قایق‌ها حاضر به کمک به پناهجویان هستند.

در ماههای اخیر بسیاری از کشتی‌های باری یا تجاری که به مهاجران کمک کرده‌اند نیز مجبور شده‌اند برای روزها روی آب در

انتظار بمانند تا درنهایت کشوری به آنها اجازه لنگر انداختن بدهد که این کار منجر به آسیب رسیدن به فعالیتهای تجاری و اقتصادی

آنها شده است.

 

آلویز ویمارد، نماینده سازمان پزشکان بدون مرز در کشتی آکواریوس می‌گوید: «قایق‌ها و کشتی‌های تجاری که مهاجران را از دریا

نجات داده‌اند، مجبورند روزهای بسیاری روی آب در انتظار بمانند. این نگرانی وجود دارد که با ادامۀ این وضعیت، نیروهای نجات

از انجام وظایفشان دلسرد شوند. در حال حاضر برخی از کشتی‌ها مسیرشان را تغییر می‌دهند تا به مردمی که در خطر هستند، کمک

نکنند.»