کمک ارتش استرالیا برای مقابله با خشکسالی به دامداران

انستیتوتحقیقات ایرانیان ترکیه _مقامات در ایالت نیو سات ولز، پرجمعیت ترین ایالت استرالیا می گویند احتمالا برای کمک به دامداران که با خسارات فزاینده از بدترین خشکسالی در تاریخ رو به رو هستند نیرو های ارتش به منطقه اعزام شوند.

 

به گزارش رادیو نشاط ، دولت ایالتی گفته است اگر خشکسالی ادامه یابد، ممکن است برای انتقال آب و غئای حیوانات در مزارع کشاورزی که شدید ترین آسیب را دیده اند از نظامیان کمک خواسته شود.

دولت فدرال استرالیا به کشاورزان وعده صدها میلیون دلار کمک داده است.