معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم خبر داد ضرورت حمایت دانشگاه‌ها از تقویت جشنواره ملی حرکت

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه _معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم جشنواره ملی حرکت را محصول پویایی انجمن‌ها و اتحادیه‌های علمی دانشجویی دانست و گفت: توسعه، تقویت و روزآمدی این جشنواره از جمله سیاست‌های معاونت فرهنگی و اجتماعی باید از سوی دانشگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش ایسنا، دکتر غفاری در نخستین جلسه شورای سیاستگذاری یازدهمین جشنوار ملی حرکت که در محل دفتر معاونت فرهنگی وزارت علوم برگزار شد، انجمن‌های علمی دانشجویی را وسیع‌ترین تشکل دانشجویی در دانشگاه‌ها توصیف کرد و افزود: این انجمن‌ها باید مورد حمایت بیشتر قرار بگیرند، چرا که جشنواره ملی حرکت محصول پویایی انجمن‌ها و اتحادیه‌های علمی دانشجویی است و توسعه، تقویت و روزآمدی آن از جمله سیاست‌های معاونت فرهنگی و اجتماعی است که نیازمند همراهی و همکاری دانشگاه‌های کشور است.

وی تصریح کرد: دانشجویان و دانشگاه‌هایی که در بخش‌های مختلف جشنواره حضور دارند، شرایط و دغدغه‌های متفاوت داشته و لازم است در برنامه‌ریزی و برگزاری جشنواره حرکت، این شرایط در نظر گرفته شود.

دکتر غفاری همچنین با اشاره به لزوم بهره‌گیری از تجارب دوره‌های پیشین جشنواره اظهار کرد: استفاده از تجارب دوره‌های پیشین موجب برگزاری جشنواره پیش رو با کمترین کاستی و بیشترین دستاورد خواهد شد.

وی با تاکید بر ظرفیت‌های قابل توجه و توانمندی‌های مدیریتی دانشگاه اصفهان، نسبت به برگزاری موفق این دوره از جشنواره و میزبانی بسیار خوب این دانشگاه ابراز امیدواری کرد.

در ادامه این جلسه دکتر شانظری، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه اصفهان، با اشاره به اهمیت و ضرورت تقویت پیوند دانشگاه و جامعه، اظهار کرد: در شرایط کنونی دانشگاه باید نقش آفرین موثر و موتور محرکه در پیشبرد توسعه کشور به‌ویژه در ابعاد علمی و اجتماعی و فرهنگی باشد.

وی انجمن‌های علمی را ظرفیتی توانمند و دارای قابلیت و توانایی برای تعمیق پیوند دانشگاه و جامعه خواند و افزود: با فعال کردن این ظرفیت و فراهم کردن امکان طرح ایده‌های دانشجویان در جامعه و صنعت می‌توان به تعمیق این فضا کمک کرد.

در ادامه این جلسه مهندس عسکری، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی و رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره، با تشریح ابعاد مختلف جشنواره، پویایی جشنواره و رسیدن به وضعیت مطلوب را در گرو همکاری بخش‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی، همراهی دانشگاه‌ها و اراده‌ای برای تغییر وضعیت دانست و افزود: در این دوره از جشنواره به طور ویژه بخش بین‌الملل و بخش ارتباط جامعه و دانشگاه مورد توجه قرار گرفته است.

وی با تاکید بر شناسایی ظرفیت‌های همکاری در برگزاری جشنواره‌ها، اظهار کرد: با توجه به اینکه شبکه ملی جامعه و دانشگاه در استان‌های مختلف حضور موثر داشته و گزارش‌های مساله‌شناسی مطلوبی تهیه و ارائه کرده است، در ارزیابی‌ها به این نتیجه رسیدیم که این شبکه می‌تواند در انتقال مشکلات استان‌ها به دانشجویان انجمن‌های علمی کمک کند و درصدد هستیم از ظرفیت شبکه در برگزاری جشنواره حرکت استفاده کنیم.

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی وزارت علوم، در ادامه این جلسه دکتر رضایی، مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه اصفهان ضمن تشریح اقدامات انجام شده در دانشگاه اصفهان به عنوان میزبان جشنواره، گفت: دانشگاه اصفهان در تلاش است که در بخش‌های مختلف جشنواره ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی و فرهنگی استان را به کمک بگیرد و در این راستا اقداماتی جدی صورت گرفته است.