واگذاری اراضی پردیس زیست‌فناوری پارک مازندران به یک شرکت‌ دانش‌بنیان

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه _رئیس پارک علم و فناوری مازندران گفت: دومین قطعه از اراضی پردیس زیست‌فناوری پارک علم و فناوری مازندران با امضای قراردادی به یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان واگذار شد.

به گزارش ایسنا، علی معتمدزادگان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: قطعه زمینی به مساحت چهار هزار مترمربع با کاربری تولیدی، تحقیق و توسعه به یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان در پردیس زیست فناوری پارک علم و فناوری مازندران واگذار شد.

وی افزود: این شرکت دانش‌بنیان با موضوع کار بر روی تولید کودهای تلفیقی و تخصصی برای بهبود شرایط تغذیه گیاه در زراعت، باغبانی و گلخانه‌ها فعالیت می‌کند.

معتمدزادگان تصریح کرد: در پردیس زیست فناوری پارک علم و فناوری مازندران با اولویت زیست فناوری و بر اساس ضوابط طرح جامع پارک، امکان احداث واحدهای اداری، تحقیق و توسعه و تولید نیمه‌صنعتی خدمات و محصولات فناورانه در زمینه‌های متفاوت وجود دارد