اطلاعیه سفارت آلمان در تهران ارایه درخواست روادید شنگن برای سفر شما به آلمان از این پس راحت تر خواهد شد

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _سفارت از تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۹۷ با شرکت خدماتی VISAMETRIC (شرکت رهیاب گذر آرتا)

 

جهت مشتری مداری بیشتر و تسهیل ارایه درخواست روادید اقامت کوتاه مدت تا حداکثر ۹۰ روز در آلمان (روادید #شنگن)، همکاری خواهد کرد. https://teheran.diplo.de/ir-fa/-/2126358

هزینه های وقت سفارت #آلمان در #تهران توسط شرکت طرف قرارداد هزینه ویزا و خدمات ویزامتریک:

🔴جزئیات مربوط به هزینه ویزا و هزینه خدمات ویزامتریک به شرح ذیل می باشد:

📌هزینه های خدمات ویزامتریک به ریال و از طریق انتقال بانکی قابل پرداخت است. لطفا توجه داشته باشید که مبلغ طبق نرخ ارزش روز محاسبه خواهد گردید