یادداشت : راه مقابله با زشتی وپلشتی ها بکارگیری و استفاده از زشتی و پلشتی نیست / ابراهیم ملکی

 

 

حادثه تلخ و غم بار تروریستی اهواز بار دیگر ملت بزرگ ایران را در غم و اندوه و ماتم فروبرد.

زشتی و پلشتی این جنایت تروریستی به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

گیرم که دراین عملیات جنایت کارانه هیچ غیر نظامی هم کشته نشده بود

و حتی تروریست ها جایگاه را نشان گرفته بودند،

باز هم از میزان زشتی و پلشتی آن نمی کاهید چرا که راه مقابله با زشتی وپلشتی ها بکارگیری واستفاده از زشتی و پلشتی نیست.

امروزه منکرترین فعل در جهان ترور است و منفور ترین افراد در میان ملت های جهان تروریست ها هستند.

نمی توان پلشتی را با پلشتی دیگر تطهیر کرد بلکه آنرا زشت تر و پلشت تر می نماید

و باید پذیرفت که راه آزادی و دموکراسی از لوله تفنگ نمی گذرد

و از آستین خشونت چیزی جز خشونت سربر نمی آورد و خشونت هم محصول جهل و خامی نوع بشر است.

این جنایت بزرگ که منجر به کشته شدن تعداد زیادی از زنان و کودکان و افراد نظامی و عزیز جانباز جنگ تحمیلی دراهواز شد را به ملت بزرگ ایران و خانواده محترم شهدا به بخصوص مردم خوزستان تسلیت گفته و برای قربانیان غفران و رحمت الهی و برای مجروحان بهبودی و صحت و عافیت و برای بازماندگان صبر و بردباری از خداوند بزرگ مسئلت می نمایم.

 

منبع : نگام ؛ ناگفته های ایران ما