یادداشت : می گویند ما به خرداد پر حادثه عادت داریم، اما مهر چیز دیگری است / مهرداد سایه وند

 

 

⭕️می گویند ما به خرداد پر حادثه عادت داریم، اما مهر چیز دیگری است، مهری که آغازش با سالروز تولد خسرو آواز ایران زمین محمد رضا شجریان و آغاز دهه سومش تولد طراح گفتگوی تمدن ها و مُبَلغ صلح و دوستیِ بین ملّل سید محمد خاتمی است.

⭕️اولی سیاوش است و آنگونه که سیاوش با شجاعتش اسطوره شد این نیز با هنرش اسطوره ایرانیان شد.

⭕️سیاوش و برنامه گل هایش، شجریان و هم نوا با بمش، سیاوش و آوای خوشش، شجریان و یاد ایامش، سیاوش و رادیو، شجریان و سالن های کنسرت، همه و همه یادآور فرهنگی کهن و حافظ و سعدی، شمس و مولانایند. سیاوش بیگدلی یا همان محمد رضا شجریان هدیه مهر است بر همه ی مهربانان ایران زمین. او که امروز پذیرای میهمان ناخوانده اش یعنی سرطان است و حتی مهرش را از این میهمان ناخوانده نیز دریغ نمی کند.

⭕️دومی سید محمد خاتمی است، و آنگونه که خاتم پیامبران با امین بودنش شهره گشت، این نیز مانند نیاکان پاکش، با ادب و متانتش بین جهانیان معروف شد.

⭕️خاتمی و لبخند زیبایش، سید محمد و صداقتش، خاتمی و گفتگوی تمدن هایش، سید محمد و مهربانی اش، خاتمی و سخنوری اش، سید محمد و پاک دستی اش، خاتمی و دغدغه منافع ملی اش، همه و همه یادآور مردی از این آب و خاک، یادآور امیر کبیر و قائم مقام فراهانیند. این مرد نگین درخشانی است بر انگشتری این بوم و بر. این نیز هدیه ماه مهر است. او که اعمال ممنوعیت ها هم ممنوع الورود قلب هایش نکرد.

⭕️نه ربّنای شجریان از خاطره ها می رود و نه شیوه مملکت داری خاتمی. نه مرغ سحر شجریان را می شود فراموش کرد و نه متانت و صبر خاتمی را. آستان جانان شجریان روح می نوازد و یادآوری خاطرات خاتمی، خود جان جانان است. هم شجریان و هم خاتمی را آیندگان خواهند شناخت. چقدر این مهر دوست داشتنی است. و چه افتخاری بالاتر از این که من نیز متولد ماه مهرم.

 

 

منبع : نگام ؛ ناگفته های ایران ما