تقدیر شهرداری لس انجلس از یک فعال اجتماعی ایرانی تبار

انجمن همبستگی همه ایرانیان دنیا (آهاد)_شهرداری لس انجلس در تقدیرنامه ای که به امضای ۳ رییس انجمن شهر لس انجلس رسیده است از خانم الهام یعقوبیان فعال اجتماعی برای یاری هایش به اهالی لس انجلس قدر دانی شده است. در متن تقدیر نامه آمده است «این تقدیرنامه معیاری است برای فداکاری های شما در خدمت به مردم که همانا تخصیص قلب و دست به نیازهای دوستان، همسایگان و اعضای جامعه لس انجلس است».

خانم یعقوبیان حدود دو دهه پیش از ایران به لس انجلس مهاجرت کرده است. او نویسنده کتاب های رمان پر مخاطب در ایران و امریکا با عنوانهای « تندباد سرنوشت » « اشک شمع» « دریای خاموش» می باشد.ایشان یکی از بنیاد گذاران حزب « مرز ‌گهر » است که با رژیم استبدادی جمهوری اسلامی در مبارزه است. ایشان  همکاری با نهادهای فرهنگی از جمله شرکت کتاب و هم چنین با نهاد های خدمات اجتماعی مانند فدراسیون یهودیان امریکایی و هم چنین فدراسیون یهودیان ایرانی در امریکا را در کارنامه دارد. ایشان هم چنین به عنوان یک کوشنده  سیاسی برای رفع هرگونه تبعیض علیه اقلیت های قومی و مذهبی ایران که توسط حکومت استبدادی جمهوری اسلامی اعمال می شود چه در داخل و چه در خارج از ایران فعالیت مستمر داشته و دارد.