رژه بزرگ ایرانیان برون مرز در روز جهانی کوروش بزرگ و در پشتیبانی از جنبش ملت ایران

انجمن همبستگی همه ایرانیان دنیا (آهاد)_روز یکشنبه ۲۸ اکتبر روز رژه بزرگ ایرانیان در لس آنجلس به مناسبت روز جهانی کوروش بزرگ و پشتیبانی از جنبش بزرگ مردم ایران است. از این نظر شهرداری لس آنجلس با برگزاری این رژه در مسیر اعلام شده فوق موافقت کرد.

هم چنین انجمن شهر ناحیه ۱۱ به سرپرستی مایک بانین (Mike Bonin) اجازه حضور مردم و جمع شدن آنها در محوطه شهرداری ناحیه ۱۱ را صادر کرد. در این محوطه استیج بزرگی وجود دارد که هنرمندان ملی و میهنی برنامه های هنری را تا پاسی از شب اجرا خواهند کرد. لازم به یادآوری است که در زمانی که ایرانیان برونمرز در حال راهپیمایی و یا گرد هم ایی در محوطه شهرداری هستند ایرانیان درون مرز در تدارک رفتن به پاسارگاد و یا حضور در پاسارگاد هستند ( ۷ آبان برابر با ۲۹ اکتبر ۲۰۱۸ )