یادداشت : نامه ای به آنتونیو گوترش ، دبیر کل سازمان ملل / ابراهیم ملکی

 

 

جناب آنتونیوگوترش دبیر کل سازمان ملل

سلام علیکم

کنسولگری ها وسفارت خانه ها از دیرباز مأمن و پناهگاه مطمئنی برای کسانی بوده اند که ازظلم وستم بدانجا پناه می بردند‌‌؛

نه تنها سفرا و دیپلمات ها از مصونیت برخوردار بودند بلکه این مصونیت شامل مراجعین به سفارت خانه ها و کنسلوگری ها نیز می شد

وحتی بعضی از مردمان و گروه ها برای تظلم خواهی و رساندن صدای مظلومیت خود به سایر ملل در سفارتخانه ها و کنسولگری ها بست می نشستند

وتازمانی که درآن مکان بودند از تعرض مصون بودند.

خبر ناپدید شدن و احتمال کشته شدن جمال خاشقچی، روزنامه نگار منتقد عربستان در کنسولگری عربستان در استانبول جهان را دربهت وحیرت فرو برد.

درست است که سفارت و کنسولگری هر کشوری جزو خاک آن کشور محسوب می شود ولی حفاظت از اتباع خارجی بر عهده مسئولان کشور پذیرنده است نه سفارتخانه ها.

و باید وزارت خارجه ترکیه در این مورد پاسخگو باشد و در اولین اقدام می بایست سفیر عربستان را به وزرات خانه فرا می خواند و فعالیت سفیر و کارداران آن کشور را به حالت تعلیق درمی آورد.

عالیجناب طبق مفاد کنوانسیون وین سفارتخانه ها و دیپلماتها درکشور پذیرفته از هرتعرضی مصون اند و اگر دیپلماتها بخواهند از این مصونیت سوء استفاده کنند

و به تسویه حساب های سیاسی خود بپردازند و مخالفین خود را شکنجه و یا خفه و یا مثله نمایند، مثل آنچه درکنسولگری عربستان به وقوع پیوست، این عمل به یک سنت تبدیل شده و رایج می گردد.

عالیجاب

قتل و جنایت و ترور و کشتار و تضییع حقوق بشر به امری معمول و عادی بدل شده و به راحتی سازمانها ونهادهای حقوق بشر و مجامع بین المللی حقوق بشر از آن می گذرند و به یک بیانیه در محکومیت آن اکتفاء می

نمایند.

باید دید که دولت عربستان با چه پشتیبانی دست به این جنایت بزرگ زده است.

اگر مجامع بین المللی در مقابل این جنایت هولناک موضع قاطع نگیرند و اجازه دهند کشورهای صاحب قدرت برای منافع مادی خود با اعمال نفوذ بر این جنایت سرپوش گذاشته و آن را توجیه نمایند، دیگر سنگ روی سنگ

بند نخواهد شد و هیچ جایی و مکانی در امان نخواهد ماند و در آینده نزدیک جهان شاهد جنایت وکشتار در مکانهایی که توسط آن سازمان مکان امن قرار گرفته خواهد بود و این خطری است که ملتها نگران آن هستند.

تنها راه جلوگیری از قتل و جنایت و ترور ملزم نمودن کشورها به معاهدات بین المللی است.

لذا از جنابعالی و تمامی مجامع بین المللی دفاع از حقوق بشر انتظار می رود که به وظیفه قانونی و انسانی خود عمل نمایید.

که در غیر اینصوت امید و اعتماد ملتها از این سازمان ها و مجامع سلب و آن مجامع را ابزار قدرتهای تجاوزگر قلمداد می نمایند.

 

منبع : نگام ؛ ناگفته های ایران ما