گفتگو با پروا پاچیده : متاسفانه تبعیض میان زن و مرد و پایین آوردن خلاقیت ها و قبول نکردن واقعیت وجودی یک بانو ، باعث انزوای آن جامعه و بردن آن به انحطاط است

 

 

میثم بازیاری _ زنان ایرانی به عنوان بخش اعظمی از جامعه همواره در عرصه های مختلف در عین تاثیرگذاری با موانع و مخالفت های بسیاری رو برو بوده اند.موانعی که گاه با نام دین و سنت و گاه با نگاه متحجرانه آنان را از حضور تاثیر گذار زنان در جامعه دور نگاه داشته است.زنان ایرانی با پشتوانه فرهنگی و توانایی هایی که دارند می توانند کمک شایان توجهی به پیشرفت کشور داشته باشند

 

درادامه گفتگوی نگام با پروا پاچیده کنشگر مدنی و هنرمند را می خوانیم :

 

نگام : از نظر شما زنان ایرانی تا چه حد در جایگاه شایسته و در خور شأن خود در ایران قرار دارند

با درود

وظیفه بشر راضی وقبول کردن نیست ..اعتراض کردن وانقلاب است .تنها با عاصی گری است که بشر می تواند به حقیقت پی ببرد ..اوریا نا فالاچی

با این شروع از خانم فالاچی .درابتدا متذکر این مساله شوم که نوع نگاه به زن درایران باهر کشوری دراین چهل سال اخیر متفاوت تر از سایر کشورهاست ..
قصد مقایسه ندارم اما حضور زنان درجامعه انگونه که شایسته وبایسته ی بانوان ماست نیست ..
در صورتی که بیشتر جمعیت ایران را زنان تشکیل می دهند
به دلیل پیشینه ی تاریخی مرد سالارانه نفوذ ورشد بانوان درلابلای همین اندیشه سرکوب شده .وارمغانی در گفتار وعمل ونگرش ها وباورها نداشتیم برای بانوان
نوع نگاه در جامعه چنین اجازه ای نمی دهد..

نگام:موانع پیش روی زنان ایرانی برای حضور پررنگ تر در جامعه چیست؟

در ادامه ی پرسش های جنابعالی باید عرض کنم که جنسیت نسبت به هرمساله ای بیشتر وبارزتر از نمود انسانیت و داشتن حق انسانی بعنوان یک بانو درسطح جامعه است ..چرا که در سطوح بالاتر تار وپود اندیشه ها براساس ضعیف بودن و باورنداشتن زنان در هر برهه ای باعث شده که سرکوب زنان درجامعه رشد داشته باشدبه جای رشد وتغییر درسبک وسیاق زندگی ها ..
متاسفانه فقط تحمیل وجبر قدرت مرد بودن را به رخ کشیدن است
و به روشنی واصح است که اگر به زنان ما دختران ما مجال رشد وبالندگی داده شود سطوح خرافه پرستی و خیلی از جهالت ها از خانواده ها رخت برمی بندد
مشکل ما زن بودن ما نیست نوع نگرش کسانی است که پشت این جنسیت خفگی را طالب اند

نگام:آیا در ایران از زنان استفاده ابزاری صورت میگیرد لطفا تحلیل خود را بیان بفرمایید

استفاده ی ابزاری از زنان از دین فروشان و تفکرات تندرویانه داعش گونه شروع می شود ..از دین مبین ما وتبلیغ حوریان اغاز گر این رویه است …بله متاسفانه درکشور ما هرفروشنده ای که می خواهد فروش بیشتری داشته باشد از دختران جوان و با استایل و امروزی برای فروشندگی بهره می برند ..و متاسفانه اخیرا درسطوح بالاتر شاهد استفاده ازخانم هابرای پرونده سازی های سیاسی و پاپوش علیه مسئولان خود نظام نیز بهره می برند …زنان ما اگر فعالیت های اجتماعی و سیاسی داشته باشند چنان بدنامشان می کنند و ازعفت ونجابت شان سو استفاده می کنند که سالهای سال نتوانند خودرا جمع کنند …زن ابزاری است برای تطامع و پیشبرو اهداف شان …

نگام: قانون چند همسری را تا چه میزان باعث لطمه خوردن به جایگاه زنان می بینید؟

غروری که بر آن خاک می ریزند
قانون چند همسری ..مانند هر مفهومی در این عالم خیلی غیر انسانی است و اجحاف در حق بانوان است ..چرا بانوان ما روی اوردند به زیاده روی. در عمل های زیبایی ..بیشتر از آنچه امروز از یک زن خانه دار تا شاغل و کارمند می شنویم ..قبل از تربیت کودکان ودغدغه مندی های زندگی نگران تیپ و زیبایی و وضع ظاهری است
اگر ما به دختران مان ومادران مان به ما می اموختند که دانش و خود اگاهی وخودباوری خویش را بالا ببریم در این سطح با این مسئله که مرد مان میل تجدید فراش داشته باشد را با علم وآگاهی حل می کردیم و نمی پدیرفتیم که به مرد حق چنین تفکری وحرکتی را بدهیم ….هوسرانی در مردان ایرانی و تمایل داشتن به چند همسری و تعارض در حرف وعمل بسیار بروز پیدا کرده …ما باید شروع کنیم اول از خود مان و حق انسانی مان را دریابیم
و بعد دنبال حقوق اجتماعی خویش بپردازیم به انچه شایسته وبایسته ی وجود و زنیت ماست

نگام: نگاه های قومی و قبیله ای تا چه میزان در پیشرفت و پسرفت زنان نقش دارد؟

مساله ای که بیشتر از هرچیزی درطی سالیان متمادی نفس گیر استعدادها و خلاقیت و ذوق و حضور زنان درجامعه است همین مساله ی قومیتی است ..اقوام مختلفی درایران زندگی می کنند ..ما قبل از آنکه به خود و علاقه هامون فکر کنیم وبیاندیشیم به فکر این هستیم که دیگران چگونه فکر میکنند …درکتابی از صادق هدایت ننه قمری هست که به همه کار دارد وهمه را باترازوی بینش خود می سنجد ووقتی به ان اعتراض می شود می گوید وا..ننه مردم چی میگن ؟؟
وما متاسفانه درگیر همین نگاه قومیتی هستیم …
به فرض مثال من بچه که بودم دوست داشتم لاک بزنم .اجازه نداشتم ..چون ما از خانواده ی بزرگی هستیم ..طایفه ی ما بسیار مذهبی بودیم ..مذهبی که گلوگیر و نفس گیرمان کرد
یا خانمی نمی تواند با مردش بسازد اصلا درک نمی کنند درطایفه ی ما رسم طلاق نیست …یا
علاقه داشتن به موسیقی مگه ما مطرب ایم
اخیرا کمتر شده ونسل پس از ما کمی بیشتر آزادی دارند ورها تر از این حرف وحدیث ها

نگام: دلیل زیاد شدن خشونت بر علیه زنان در جامعه چیست؟

شوخی بردار نیست شوره زار ها .همیشه ترک ترک می کنند سینه ی دشت را ..تا هیچ رستنی را ارزو نکند

خشونت علیه زنان ..از خود خانواده برمی خیزد پسری که شاهد کتک خوردن مادر .خواهر خویش است دراینده چگونه مردی خواهد شد ؟؟؟ودرجمهوری اسلامی هر حرکتی از طرف بانوان همیشه با وحشت بیشتری و کنش بیشتری از طرف نظام روبرو بود ..جهالت و خشم با یکدیگر بردارند .ومتاسفانه مرد خودرا صاحب حق می داند ..جبر حاکم بر نوع اندیشه ی مردان ما با عث اینگونه خشم ها می شود
و خشونت در سطوح روحی و روانی وجسمی رواج دارد
شاید زنی کتک نخورده باشد ولی خشونت های درونی همسر ..پدر ..برادر ..آنقدر اورا شکسته کنند که ازدرون. خرد و ناتوان شوند

نگام : چرا حاکمیت از حضور زنان در سطوح عالی مدیریتی بیم دارد؟

چرا از حضور زنان درسطوح مدیریتی درهراسند
باکمی تآمل می توان دریافت که هیچ زنی تا حالا اختلاس گر نبوده …. مدیر زن رشوه گیر نیست …
اهل زد وبند نیست
و حضور گسترده ی زنان و نفوذ آنان به این سطوح عالی برای دولتمردان ما غیر قابل قبول است
و البته هستند زنان مدیر
ولی در جایگاه هایی که خودشان با استعداد وتلاش به آن رسیده اند
نه منصوب کردن آنان .قصد دولتمردان ما پرکردن جیب های طمع خویش است که با قشر زنان به این نتیجه ی مطلوب نظر نمی رسند بانوان در کارهای مدیریتی بسیار دقیق تر و ظریف تر برخورد می کنند واگر شماهم مطمئن باشید که با این ریز نگری ها ..و دقت بالا باید از سود تان چیزی کم شود بلاشک از گماردن یک انسان دقیق بر مناصب حکومتی خودداری می کنید
اپیشتاز در عرصه ی علم ودانش و انسان دوستی ودوری از ربا و ریا و دزدی هستند

که بهمین خاطر این به نفع قوم ریا کار نیست

نگام:به عنوان یک کنشگر مدنی و هنرمند آیا شاهد تبعیض از طرف حکومت و جامعه در حق خود و زنان بوده اید؟

در عرصه ی ادبیات .
نگاه ادب ورزان و داشتن الگوهای ادبی دراین عرصه
بانوانی چون رابعه ..و پروین و سیمین بهبهانی و فروغ ..سیمین دانشور
می تواند نشانگر این باشد که کارفرهنگی کار مهر است وعشق
و نظریه های رایج مرد محوردرباره ی طبقات اجتماعی زنان .دیدگاه های جامعه شناختی گوناگون درباره ی نظام خانواده ..مادرشدن و مادری کردن وحصور در بازار کار جرایم علیه زنان همه ی اینها مصیبت هایی است که در هرجامعه ایی با آن بیشتر سر وکار داریم
ودرجامعه ی ادبی هم با مرد کلاسیک ارسطویی مواجهه ایم که ارسطو می گوید که ..مونث به دلیل فقدان پاره خصوصیات مونث است ..
و در چنین جامعه ای با چنین نگرش هایی بعضا بسیاری معظلات ومشکلات را داریم
بعنوان یک زن که درعرصه ی ادبیات فعالیت دارم
بیشتر از اندیشه در این مسیر زن بودن مان به چشم می آید
و اسیب های روحی وروانی نیز در بر دارد
چون به این نگرش نرسیده جامعه ی ما که اگر بانویی فعالیت اجتماعی دارد …صرفا اهل خلاف است و اگر همین خانم که نویسنده یاشاعر و فعال اجتماعی است طبق علاقه ووقت و انگیزه است که در این مسیر قدم گذاشته است
اما متاسفانه تبعیض میان زن ومرد و پایین آوردن خلاقیت ها وقبول نکردن واقعیت وجودی یک بانو ..باعث انزوای آن جامعه و بردن به انحطاط است.

 

✍️ دیدگاه شما 🙏