وضعیت چکینگ فرودگاه های یونان

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _سه چکینگ دارد اول ، چکینگ بوردینگ کارت ، ک با اون بوردینگ کارتی ک

...

مهاجران بدون مدرک هویت در اروپا؛ قربانیان قاچاقچیان انسان

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _اگر می خواهید چهره مدرن برده داری را ببینید، تنها کافی است سری به متروی

...

کارناوال فرهنگ‌ها نشانی از نقش پررنگ مهاجران آلمان

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _پایتخت آلمان از سال ۱۹۹۶ به این سو هر سال شاهد برگزاری کارناوال فرهنگ‌ها است

...

دستگیری ۴۲ مهاجر غیر قانونی در مرسین ترکیه

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _گارد ساحلی ترکیه ۴۲ مهاجر غیر قانونی را در سواحل استان مرسین دستگیر کرد. مرسین

...

اشتباه محکمه باعث اخراج یک پناهجو خواهد شد

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _محکمه اداره مهاجرت جواب منفی به درخواست پناهندگی اسحق عظیمی را به آدرس ایمیل اشتباه

...

کمون‌ها به دلیل نداشتن مسکن برای سالمندان جریمه پرداخت کردند

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _براساس گزارش بخش خبری رادیوی سویدن‌ سال گذشته کمون‌ها ۴۵ میلیون کرون به دولت جریمه

...

پناهجویان تنهایی که شامل پیشنهاد جدید می‌شوند کم‌تر از ۹۰۰۰ اند

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _پیشنهاد جدیدی که به منظور ارائه فرصت جدید برای پناهجویان تنها قرار است تا ماه

...

آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی کشور استرالیا (بخش یازدهم-پایان)

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _بررسی چگونگی پیدایش قانون اساسی استرالیا و نظام حکومتی فدرال این کشور و تاثیرات آن

...

۵۶۸ مهاجر غیرقانونی در ادیرنه دستگیر شدند

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _نیروهای ژاندارمری ترکیه در استان ادیرنه ۵۶۸ تبعه خارجی که قصد عبور غیر قانونی به

...

فروش پاسپورت های اروپایی به پناهجویان برای انتقال به کشور های دیگر

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _بی‌بی‌سی شواهدی پیدا کرده که نشان می‌دهد خرید و فروش گذرنامه کشورهای اتحادیه اروپا یک

...