در آنکارا برگزار شد : کنفرانس گام دوم بازگشت به مردم سالاری و چالش های فرا روی آن

کنفرانس گام دوم بازگشت به مردم سالاری و چالش های فرا روی آن همزمان با پیروزی لیست امید در اکثر حوزه

...

سخنرانی علی اصغر رمضان پور در کنفرانس گام دوم

علی اصغر رمضان پور نیز با موضوع دورنمای دموکراسی در ایران ، آفرینش اجتماعی ارزش های دموکراتیک و فروبستگی نهادی

...

سخنان دبیر کل انجمن در کنفرانس گام دوم

کنفرانس گام دوم بازگشت به مردم سالاری و چالش های فرا روی آن همزمان با پیروزی لیست امید در اکثر حوزه

...

سخنرانی یاسر میردامادی در کنفرانس گام دوم بازگشت به مردم سالاری و چالش های فراروی آن

موضوع سخنرانی یاسر میردامادی پژوهشگر دین و فلسفه در کنفرانس گام دوم بازگشت به مردم سالاری و چالش های فراروی

...

کنفرانس گام دوم ، بازگشت به مردم سالاری و چالش های فرا روی آن در آنکارا

کنفرانس گام دوم ، بازگشت به مردم سالاری و چالش های فرا روی آن روز سی ام آوریل برابر با

...

سخنرانی فرخ نگهدار در کنفرانس گام دوم بازگشت به مردم سالاری و چالش های فراروی

فرخ نگهدار اولین سخنران کنفرانس گام دوم بازگشت به مردم سالاری و چالش های فراروی آن بود که با موضوع

...

سایت آمد – ایرانیان موفق دنیا راه اندازی شد

سایت آمد – ایرانیان موفق دنیا به عنوان یکی از زیر مجموعه های آهاد راه اندازی شد. این سایت اختصاص

...

سحبانیوز ( سایت حقوق بشر ایران ) راه اندازی شد

سحبانیوز ( سایت حقوق بشر ایران ) به عنوان یکی از زیر مجموعه های آهاد راه اندازی شد. انعکاس اخبار

...

وب سایت خانه ایرانیان مقیم ترکیه راه اندازی شد

وب سایت خانه ایرانیان مقیم ترکیه به عنوان یکی از زیر مجموعه های آهاد راه اندازی شد. پوشش اخبار مربوط

...

وب سایت کانون دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه راه اندازی شد

وب سایت کانون دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه به عنوان یکی از زیر مجموعه های آهاد راه اندازی شد. در قسمت

...