تعطیلات دو روزه آقای شریعتمداری‎

آهاد _ تعطیلات دو روزه آقای شریعتمداری‎

...

دخیل هسته ای

آهاد _ دخیل هسته ای  

...

همراه با پوتین‎

آهاد_ همراه با پوتین‎  

...

برای ساسان آقایی و دیگر روزنامه‌نگاران در بند

آهاد _ برای ساسان آقایی و دیگر روزنامه‌نگاران در بند  

...

مرگ بر حقوق بشر

آهاد _ مرگ بر حقوق بشر

...

«بودجه حسابی برای آیت الله»

آهاد _ «بودجه حسابی برای آیت الله»

...

خامنه‌ای و پوتین

آهاد _ خامنه‌ای و پوتین

...

ممنوع الملاقات

آهاد _ ممنوع الملاقات

...

قلک کارگری

آهاد _قلک کارگری  

...

آسیاب بادی نظام

آهاد _ آسیاب بادی نظام  

...