سوال سیاسی جواب حقوقی ندارد / سعید حجاریان

کانون فعالان سیاسی ایرانی مقیم ترکیه _ به گزارش جماران   ✅اخیراً آقای رئیس‌جمهور با طرح مسأله همه‌پرسی فرمودند: «اصل

...

نظام ولایت فقیه نمی‌تواند موضوع رفراندوم باشد / امیر مُمبینی

کانون فعالان سیاسی ایرانی مقیم ترکیه _ به گزارش اتحاد جمهوری خواهان ایران   اکنون سالیان سال است که برخی

...

براندازی «حجاب» اجباری؛ سرآغاز دورانی نوین / علی کشتگر

کانون فعالان سیاسی ایرانی مقیم ترکیه _ به گزارش ملیون ایران در فیزیک قانون جهان‌شمولی داریم که چنین فرموله شده

...

دکتر سیدامامی؛ قتل، نه خودکشی / مرتضی کاظمیان

کانون فعالان سیاسی ایرانی مقیم ترکیه _ به گزارش ملی مذهبی   دکتر کاووس سید امامی، استاد جامعه‌شناسی و علوم‌سیاسی،

...

سنگ بزرگ و سنگ کوچک / رامین کامران

کانون فعالان سیاسی ایرانی مقیم ترکیه _ به گزارش ایران لیبرال   این روز ها آمریکا صحبت از تولید بمب

...

حقیقت‌های جنبش سیاسی ایران / رضا چرندابی

کانون فعالان سیاسی ایرانی مقیم ترکیه _ به گزارش اتحاد جمهوری خواهان ایران     حقایق سیاسی مشخصی در صحنه

...

انقلاب ۵۷؛ چالش عقل و علم و عرف جامعه‌ ایران و جهان / مجید محمدی

کانون فعالان سیاسی ایرانی مقیم ترکیه _ به گزارش رادیو فردا انقلاب ۵۷ و نظام سیاسی برآمده از آن در

...

مگر آنکه خلافش ثابت شود / عباس عبدی

کانون فعالان سیاسی ایرانی مقیم ترکیه _ به گزارش اعتماد خبر تاسف‌بار بود. ادعا شد که دکتر کاووس سیدامامی استاد

...

توهین پشت توهین، تحقیر پشت تحقیر؛ کمی هم به فکر عزت نفس مان باشیم / ف. م. سخن

کانون فعالان سیاسی ایرانی مقیم ترکیه _ به گزارش ملیون ایران   در خبرها آمده است: «محرومیت ورزشکاران ایران و

...

چهار خواست مشترک دموکراسی‌خواهان ایران / مزدک لیماکشی

کانون فعالان سیاسی ایرانی مقیم ترکیه _ به گزارش اتحاد جمهوری خواهان ایران     خواست‌های مشترک و مشی سیاسی

...