آب پاکی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ( UN) روی دست پناهندگان و پناهجویان ترکیه : حداقل سه سال دیگر باید ترکیه باشید

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _در تماسی که خبرنگار سایت نگام با سازمان UN ترکیه داشت به پاسخ های عجیبی

...

آب پاکی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ( UN) روی دست پناهندگان و پناهجویان ترکیه : حداقل سه سال دیگر باید ترکیه باشید

👈برای مشاهده مطلب اینجا را کلیک کنید👉

...