آیت الله مظاهری: رباخوردن هیچگاه جایز نیست ولو اسمش را بانک اسلامی بگذارند

کانون نواندیشی دینی مدارا _ آیت الله حسین مظاهری معتقد است: ربا خوردن، هیچ‌گاه و به هیچ وجه جایز نیست.

...

جماران -تهران با حضور در یکی از بیمارستانهای تهران؛ عیادت رئیس جمهور روحانی از آیت الله مظاهری

جماران _ رئیس جمهور پنجشنبه شب با حضور در یکی از بیمارستانهای تهران از آیت الله العظمی حاج شیخ حسین

...