اردوغان رئیس افتخاری رویداد «قدس، پایتخت جوانان جهان اسلام» انتخاب شد

خانه ایرانیان مقیم ترکیه _ رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به عنوان رئیس افتخاری برگزارکنندگان رویداد «قدس، پایتخت جوانان جهان

...