جام های زهر در کام ما

  مهین دخت ایرانی      محض خدا فریادمان یکبار بالا رفت؟! وقتی به جای پنجره دیوار بالا رفت با

...

جمهوری اسلامی مخفیانه با آمریکا مذاکره می‌کند ولی جام زهر را باید علنی سر بکشد! / احمد رافت

کانون فعالان سیاسی ایرانی مقیم ترکیه _ به گزارش کیهان لندن بحث مذاکره مستقیم جمهوری اسلامی با آمریکا این روزها

...