جمالی‌نماینده فسا : امنیت کشور باید به موازات معیشت پیشرفت کند ، معامله «میگ» با روزی یک میلیون بشکه نفت اصلا امکان‌پذیر نیست

نگام ، سیاسی _ محمدجواد جمالی نوبندگانی می‌گوید ما باید در حوزه امنیت به موازات موضوعات معیشتی، بهداشتی و درمانی،

...